Skip to content

#UITtalk

Nhà sáng tạo trẻ NGUYỄN THANH TRUNG: "

Nhà sáng tạo trẻ NGUYỄN THANH TRUNG - Giải đồng Triển lãm quốc tế... Xem thêm

NGUYỄN THANH TRUNG “Giải đồng Triển lãm quốc tế dành cho các nhà sáng tạo trẻ năm 2018 (IEYI 2018) tại Ấn Độ là lần tổ chức thứ 14, thu hút sự tham gia của hơn 350 nhà sáng tạo trẻ đến từ hơn 14 quốc...
LÊ THỊ CHÂU NGÂN - Top 20 Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2018

LÊ THỊ CHÂU NGÂN - Top 20 Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa... Xem thêm

LÊ THỊ CHÂU NGÂN - Top 20 Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực khoa học công nghệ năm 2018 - Giải Nhất cuộc thi International STM32 NUCLEO IoT Contest tại Pháp lần thứ 1 năm 2016 với ý tưởng: WAND...

Trang