Skip to content

VƯU CHÍ HÀO - SINH VIÊN UIT LUÔN CÓ 1 "CHẤT" RIÊNG

VƯU CHÍ HÀO
- Talent Acquisition Business Partner
- VNG Corporation

"Sinh viên UIT luôn có một "CHẤT" riêng khác biệt với sinh viên Trường khác, đó là tinh thần học hỏi, sự chủ động và tự tin vào kiến thức chuyên môn của mình

Sinh viên UIT luôn tạo ấn tượng tốt trong quá trình tuyển dụng & làm việc tại doanh nghiệp"