Skip to content Skip to navigation

[CLB Đội/nhóm] CLB Tiếng Nhật: Wakame

Với mục đích học tập và nâng cao trình độ tiếng Nhật. CLB Wakame được thành lập nhằm ra môi trường để các bạn sinh viên được giao lưu, học hỏi, kết nối các bạn có chung niềm đam mê tiếng Nhật. Tạo điều kiện để các bạn sinh viên trau dồi, tự tin hơn trong giao tiếp với người Nhật. Góp phần làm tăng động lực học tiếng Nhật và tìm hiểu về văn hóa Nhật Bản của các bạn sinh viên. Giới thiệu những nét văn hóa nổi bật của Nhật Bản đến các bạn sinh viên.
  Các hoạt động nổi bật:
    - Chào tân sinh viên UIT các khóa.
    - Sinh hoạt CLB hằng tuần.
    - Các hoạt động giao lưu gặp gỡ người Nhật.
    - Talk show về phương pháp học tập và văn hóa Nhật Bản.