Skip to content Skip to navigation

Chương trình Cử nhân Tài năng Khoa học Máy tính

1. Giới thiệu chung

- Phát hiện và đào tạo những sinh viên giỏi, có năng khiếu về khoa học máy tính và có triển vọng trở thành chuyên gia thông qua việc ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ giảng viên giỏi đạt tiêu chuẩn cao (có trình độ tiến sĩ trở lên, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học cũng như triển khai ứng dụng) và áp dụng phương pháp dạy - học tiên tiến, nhằm đạt chuẩn chất lượng quốc tế.

- Sinh viên tốt nghiệp đáp ứng các yêu cầu chất lượng sau:

•    Có kiến thức cơ bản vững vàng, trình độ chuyên môn giỏi, và năng lực nghiên cứu, sáng tạo, linh hoạt trong ứng dụng thực tiễn.

•    Khoá luận tốt nghiệp có giá trị khoa học và ứng dụng, có thể được công bố trên tạp chí khoa học, báo cáo tại hội nghị khoa học chuyên ngành.

•    Có trình độ tiếng Anh tốt, có thể giao tiếp, làm việc với các đồng nghiệp nước ngoài.

Cử nhân Tài năng Khoa học Máy tính

•    Sinh viên tốt nghiệp hệ Cử nhân tài năng ngành KHMT có thể làm việc ở các phạm vi và lĩnh vực khác nhau như: Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đặt các đề án công nghệ thông tin đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học,.... Chuyên viên lập dự án, lên kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển các ứng dụng tin học, hoặc một lập trình viên phát triển các phần mềm hệ thống, Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong nước cũng như nước ngoài, Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học, ứng dụng Công nghệ thông tin ở các viện, trung tâm nghiên cứu, cơ quan nghiên cứu của các Bộ, Ngành, các trường đại học, cao đẳng. Đặc biệt, sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo hệ tài năng loại giỏi được ưu tiên xét chuyển tiếp cao học, nghiên cứu sinh, tuyển chọn làm cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của trường ĐH CNTT.

2. Đội ngũ giảng dạy

- Giảng dạy cho hệ cử nhân tài năng ngành Khoa học máy tính là những giảng viên có trình độ từ Tiến sĩ, có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học, đồng thời có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ , đặc biệt là tiếng Anh.
- Hiện nay, đội ngũ giảng dạy của Khoa là những giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có khả năng sư phạm, và nghiên cứu khoa học. Tham gia giảng dạy trực tiếp ở Khoa gồm: 01 Giáo sư, 2 Phó giáo sư, 4 Tiến sĩ, 19 Thạc sĩ (trong đó có 11 Nghiên cứu sinh tiến sĩ), 3 học viên cao học.

3. Kết quả đào tạo

- Hầu hết sinh viên tốt nghiệp hệ Cử nhân tài năng đều tốt nghiệp với tỉ lệ khá-giỏi cao, đồng thời đều có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp với mức lương cao.
- Bên cạnh đó, sinh viên khoa KHMT đã đạt nhiều giải  thưởng cấp quốc gia: ACM/ICPC, An toàn thông tin,… Trong các năm 2013 và 2014, Khoa đã có 02 sinh viên hệ Cử nhân tài năng đạt giải thưởng Công nghệ thông tin – truyền thông của Tp. HCM.
- Một số sinh viên của hệ cử nhân tài năng đã có kết quả nghiên cứu khoa học, được đăng ở một số hội nghị khoa học và tạp chí quốc tế.
 

Cử nhân Tài năng Khoa học Máy tính