Skip to content

[2020] Phương thức tuyển sinh 2020 của trường ĐH Công nghệ Thông tin ĐHQG - HCM (dự kiến)

1. Đối tượng tuyển sinh: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và ĐHQG-HCM.
2. Phạm vi tuyển sinh: Cả nước.
3. Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, D01 
4. Phương thức tuyển sinh:
   - Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT (tối đa 5% chỉ tiêu)
   - Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM (tối đa 18% chỉ tiêu).
   - Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020 (tối đa 50% chỉ tiêu)
   - Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (tối thiểu 25% chỉ tiêu).
   - Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả của các kỳ thi quốc tế uy tín (tối đa 2% chỉ tiêu)
   - Phương thức 6: Xét tuyển theo tiêu chí riêng của chương trình liên kết với ĐH Birmingham City – Anh Quốc, do ĐH Birmingham City cấp bằng  (không tính vào tổng chỉ tiêu) 
     •    Ngành Khoa học máy tính: 60 chỉ tiêu. 
     •    Ngành Mạng máy tính và an toàn thông tin: 60 chỉ tiêu.
Lưu ý: chỉ tiêu của từng phương thức có thể được điều chỉnh tùy theo tình hình tuyển sinh thực tế.

5. Thông tin chi tiết các phương thức xét tuyển:
   Điều kiện chung: Thí sinh tốt nghiệp THPT. 
   * Phương thức 1: tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT
       - Đối tượng: Các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT và theo thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của trường Đại học Công nghệ Thông tin (Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, thí sinh đạt giải Học sinh giỏi quốc gia, giải Khoa học kỹ thuật quốc gia, …).
       - Đăng ký: Các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tại Sở GD&ĐT (theo hướng dẫn khi thông báo tuyển sinh của Trường ĐH.CNTT).
       - Thời gian: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
   * Phương thức 2: Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM 
     - Đối tượng: học sinh của các trường chuyên, năng khiếu của các trường đại học thuộc các tỉnh, thành trên toàn quốc; học sinh của các trường phổ thông thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT cao nhất cả nước trong các năm 2017, 2018, 2019 (theo danh sách do ĐHQG-HCM công bố) thỏa các điều kiện:
       Có hạnh kiểm tốt trong 3 năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 và đáp ứng một trong các điều kiện sau:
           o Học sinh của các trường chuyên, năng khiếu của các trường đại học thuộc các tỉnh, thành trên toàn quốc đạt tối thiểu 2 năm học sinh giỏi trong các năm học ở bậc THPT (lớp 10, 11, 12). 
           o Học sinh của các trường phổ thông thuộc nhóm 100 trường có điểm trung bình thi THPT cao nhất cả nước trong các năm 2017, 2018, 2019 (theo danh sách do ĐHQG-HCM công bố) đạt danh hiệu học sinh giỏi 3 năm ở bậc THPT (lớp 10, 11, 12).
           o Là thành viên đội tuyển của trường hoặc tỉnh thành tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
       - Đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Cổng đăng ký xét tuyển của ĐHQG-HCM, đồng thời nộp hồ sơ đăng ký tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin. (theo hướng dẫn khi có thông báo tuyển sinh của Trường ĐH.CNTT).
       - Thời gian: Theo kế hoạch tuyển sinh của ĐHQG-HCM (dự kiến tháng 7-8/2020).
   * Phương thức 3: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020
       - Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2020.
       - Đăng ký: Thí sinh đăng ký trực tuyến tại Cổng đăng ký xét tuyển của ĐHQG-HCM (theo hướng dẫn của ĐHQG-HCM và thông báo tuyển sinh của Trường ĐH.CNTT).
       - Thời gian: Theo kế hoạch tuyển sinh của ĐHQG-HCM (dự kiến tháng 7-8/2020).
   * Phương thức 4: xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
       - Đối tượng: Thí sinh có kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và thỏa điều kiện:
         Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: 
         Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020: 17 điểm (dự kiến) cho tất cả các ngành và tổ hợp xét tuyển.
         Lưu ý: các tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01 
         - Đăng ký: Thí sinh đăng ký theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.
        - Thời gian: Theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. .
   * Phương thức 5: xét tuyển dựa trên kết quả các kỳ thi quốc tế uy tín
       - Đối tượng: 
           • Nhóm đối tượng 1 (xét tuyển vào tất cả các ngành): Thí sinh người Việt Nam tốt nghiệp THPT Việt Nam hoặc nước ngoài 
          • Nhóm đối tượng 2 (chỉ xét tuyển vào chương trình tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin - học bằng tiếng Anh):   Thí sinh người nước ngoài tốt nghiệp THPT nước ngoài.
        Điều kiện chung:
        •  Có hạnh kiểm tốt trong các năm học ở THPT.
        •  Có chứng chỉ quốc tế thỏa một trong những điều kiện sau:
           o Chứng chỉ SAT có điểm từ 510 trở lên cho mỗi phần thi.
           o Chứng chỉ ACT có điểm trung bình từ 21 trở lên.
           o AS/A level có điểm từ C-A cho mỗi môn thi.
           o Tú tài quốc tế (IB) có tổng điểm từ 21 trở lên.
       - Đăng ký: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường ĐH.CNTT (theo thông báo tuyển sinh của Trường ĐH.CNTT).
       - Thời gian: dự kiến tháng 6-8/2020.
   * Phương thức 6: xét tuyển theo tiêu chí riêng của chương trình liên kết.
       - Đối tượng: Thí sinh tốt nghiệp THPT (Việt Nam hoặc nước ngoài) thỏa điều kiện:
                             • Đạt chứng chỉ IELTS từ 5.5 (hoặc chứng chỉ khác được Bộ Giáo dục và đào tạo chấp thuận là tương đương).
       Lưu ý: Đối với những thí sinh chưa có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế thì phải tham gia kỳ thi tiếng Anh đầu vào do Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức. Căn cứ vào kết quả đánh giá tiếng Anh này, những thí sinh chưa đạt chuẩn tiếng Anh đầu vào sẽ phải theo học những lớp bồi dưỡng tiếng Anh do Trường Đại học Công nghệ Thông tin tổ chức.
       - Ngành tuyển sinh: 
           • Ngành Khoa học máy tính (60 chỉ tiêu).
           • Ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin (60 chỉ tiêu).
       - Đăng ký: Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp tại các địa điểm nhận hồ sơ chương trình liên kết của Trường ĐH.CNTT (theo thông báo tuyển sinh của Trường ĐH.CNTT).
     - Thời gian: dự kiến tháng 7-9/2020.

6. Bảng phân bổ chỉ tiêu:

STT

Mã đơn vị

Mã ngành/nhóm ngành tuyển sinh

Ngành/nhóm ngành tuyển sinh

Chỉ tiêu dự kiến

1

QSC

7480101

Khoa học máy tính

80

2

QSC

7480101_TTNT

Khoa học máy tính (chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo)

35

3

QSC

7480101_CLCA

Khoa học máy tính (chất lượng cao)

120

4

QSC

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

75

5

QSC

7480102_CLCA

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu(chất lượng cao)

85

6

QSC

7480103

Kỹ thuật phần mềm

100

7

QSC

7480103_CLCA

Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao)

120

8

QSC

7480104

Hệ thống thông tin

70

9

QSC

7480104_TT

Hệ thống thông tin (tiên tiến)

55

10

QSC

7480104_CLCA

Hệ thống thông tin (chất lượng cao)

65

11

QSC

7340122

Thương mại điện tử

50

12

QSC

7340122_CLCA

Thương mại điện tử (chất lượng cao)

50

13

QSC

7480201

Công nghệ thông tin

100

14

QSC

7480201_CLCN

Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản)

120

15

QSC

7480109

Khoa học dữ liệu

55

16

QSC

7480202

An toàn thông tin

65

17

QSC

7480202_CLCA

An toàn thông tin (chất lượng cao)

80

18

QSC

7480106

Kỹ thuật máy tính

50

19

QSC

7480106_IOT

Kỹ thuật máy tính (chuyên ngành Hệ thống nhúng và IoT)

35

20

QSC

7480106_CLCA

Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao)

90

21

QSC

7480101_LK

Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City do Đại học Birmingham City cấp bằng)

60

22

QSC

7480102_LK

Mạng máy tính và An toàn thông tin (Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City do Đại học Birmingham City cấp bằng)

60

7. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: 

  • Điểm xét tuyển là tổng điểm 03 môn thi của tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số) cộng điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.
  • Điểm trúng tuyển cho các tổ hợp môn xét tuyển khác nhau của cùng 01 ngành và cùng chương trình xét tuyển là như nhau.