Các ngành đào tạo
 • An Toàn Thông Tin

  Chương trình kỹ sư tài năng tiên tiến hợp tác giữa ĐHQG-HCM và trung tâm An Ninh Thông Tin - ĐH Công Nghệ Áo.
  Website: http://mmt.uit.edu.vn

 • Công nghệ thông tin

  Đào tạo cử nhân CNTT có khả năng tổ chức khai thác hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông, có khả năng thiết kế và lập trình các hệ thống phục vụ quản lý, giáo dục, xã hội, kinh tế. Sinh viên có khả năng thích nghi, tự điều chỉnh, tự phát triển, khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề một cách logic, sáng tạo có hệ thống.

 • Hệ Thống Thông Tin

  Đào tạo kỹ sư có năng lực phân tích, thiết kế, xây dựng và quản trị các Hệ thống thông tin trong lĩnh vực kinh tế, hành chánh sự nghiệp, giáo dục, ngân hàng, chứng khoán. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng để tham gia xây dựng và phát triển các Hệ thống thông tin phù hợp với sự phát triển của tổ chức kinh tế, xã hội.
  Website: http://httt.uit.edu.vn

 • Khoa Học Máy Tính

  Đào tạo cử nhân Khoa Học Máy Tính có kiến thức chuyên sâu về công nghệ thông tin, đặc biệt là thiết kế, lập trình, nghiên cứu và phát triển ứng dụng. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc trong các lĩnh vực nghiên cứu về công nghệ thông tin.
  Website: http://khmt.uit.edu.vn

 • Kỹ Thuật Máy Tính

  Đào tạo Kỹ sư nắm vững cả phần cứng lẫn phần mềm, có khả năng lập trình, đặc biệt là lập trình cho các hệ thống tự động, cho các thiết bị di động trên Android, có khả năng thiết kế mạch điện - điện tử, mạch điều khiển trong công nghiệp, thiết kế vi mạch.
  Website: http://ktmt.uit.edu.vn

 • Kỹ Thuật Phần Mềm

  Đạo tạo kỹ sư nắm vững quy trình phát triển phần mềm, có khả năng xác định tham gia vào mọi giai đoạn của công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung số, có thể tham gia giảng dạy, học SĐH, nghiên cứu chuyên sâu.
  Website: http://se.uit.edu.vn

 • Mạng Máy Tính & Truyền Thông

  Đào tạo Kỹ sư chuyên ngành quản trị, bảo mật, phát triển ứng dụng trong lĩnh vực Mạng máy tính và Truyền thông. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng phân tích, thiết kế cài đặt, quản trị, bảo trì và đảm bảo an ninh cho các hệ thống mạng máy tính và truyền thông trong các cơ quan, công ty, trường học.
  Website: http://mmt.uit.edu.vn

Chương trình đặc biệt