Skip to content Skip to navigation

Tuyển sinh năm 2012: Học bổng dành cho tân sinh viên

1. Đối tượng

Tân sinh viên các chương trình:

- Chương trình Tiên tiến

Thuộc diện tuyển thẳng hoặc có kết quả thi tuyển sinh đại học với tổng điểm 3 môn từ 22 điểm trở lên (không nhân hệ số) được đưa vào danh sách xét học bổng.

2. Thông tin học bổng

a. Điều kiện xét:

- Ưu tiên sinh viên diện tuyển thẳng

- Xét theo điểm thi đại học từ cao xuống.

b. Chương trình Tiên tiến:

3 suất học bổng bao gồm:

- 1 suất học bổng toàn phần trị giá toàn bộ học phí của năm học thứ 1.

- 2 suất học bổng bán phần trị giá ½ học phí của năm học thứ 1