Skip to content

Thông báo tuyển sinh hệ Từ xa qua mạng năm 2015

- Đối tượng tuyển sinh: Người đã tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên được quyền đăng ký dự tuyển vào hệ đại học này theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Quy chế xét tuyển: Xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh đại học hình thức đào tạo từ xa qua mạng của ĐHQG-HCM ban hành kèm theo quyết định số 156/QĐ-ĐHQG-ĐH&SĐH ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Giám đốc ĐHQG.HCM.

- Hình thức học tập: Người học được bố trí khoảng 1/3 thời gian của môn học để học tập, thảo luận trức tiếp với giảng viên; thời gian còn lại được dành cho việc tự học, tự nghiên cứu và tham gia diễn đàn thảo luận với sự trợ giúp của tư liệu điện tử và mạng Internet. Hình thức thi tập trung.

Xem chi tiết tại tập tinh đính kèm.

File đính kèm: