Skip to content Skip to navigation

[2021] Thông báo về việc bổ sung hình thức nhận hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2021 qua email

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc nộp hồ sơ tuyển sinh đại học năm 2021, Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG -HCM sẽ bổ sung hình thức nhận hồ sơ tuyển sinh qua email từ ngày 01/6/2021 cho các phương thức sau:

 • Ưu tiên xét tuyển thẳng học sinh giỏi nhất trường THPT (theo quy định của ĐHQG-HCM).
 • Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM.
 • Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
 • Xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế.

Cách thức nộp hồ sơ:

 • Thí sinh scan hoặc chụp hình đầy đủ hồ sơ và gửi đến địa chỉ email:  hosots@uit.edu.vn

(scan/chụp rõ mỗi hình là một trang giấy tờ, đặt tên file là tên giấy tờ kèm số thứ tự trong trường hợp giấy tờ có nhiều trang)

 • Tiêu đề ghi rõ:
  • “Họ tên - CMND/CCCD - Hồ sơ UTXTT HSGNT” đối với diện Ưu tiên xét tuyển thẳng HSG nhất trường THPT.
  • “Họ tên - CMND/CCCD - Hồ sơ UTXT DHQG” đối với diện Ưu tiên xét tuyển theo quy định của Đại học Quốc gia. 
  • “Họ tên - CMND/CCCD - Hồ sơ UTXTT DHCNTT” đối với diện Ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Trường Đại học Công nghệ Thông tin.
  • “Họ tên - CMND/CCCD - Hồ sơ CCQT” đối với diện xét tuyển dựa trên Chứng chỉ quốc tế.

Lưu ý: 

- Đối với thí sinh diện Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM, thí sinh phải dùng email đã đăng ký hồ sơ UTXT để gửi email.

- Thí sinh theo dõi tình trạng nhận hồ sơ tại: https://tuyensinh.uit.edu.vn/tracuuhoso

- Thời gian nhận hồ sơ tính theo mốc thời gian gửi email. 

- Thí sinh nộp lệ phí bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn tại thông báo tuyển sinh của từng phương thức và đính kèm phiếu chuyển khoản cùng hồ sơ tuyển sinh (hoặc nộp bổ sung lệ phí sau - khi có thể).

- Thí sinh nộp bổ sung hồ sơ  bản giấy từ ngày 16/6/2021 đến ngày 15/7 /2021.

 Trân trọng.