Skip to content

TRA CỨU HỒ SƠ THÍ SINH

Tra cứu thông tin đăng ký xét tuyển

Thí sinh chỉ cần nhập CMND, nhập sai 5 lần sẽ bị khoá!