Skip to content

[2021] Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM năm 2021