Skip to content Skip to navigation

[2020] Thông báo v/v xác nhận nhập học đối với thí sinh trúng tuyển nhiều phương thức

Trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo đến các thí sinh trúng tuyển cùng lúc nhiều phương thức khi xác nhận nhập học ngoài các giấy tờ xác nhận nhập học , cần nộp kèm một Đơn xác nhận nhập học (Theo mẫu đính kèm) để chọn đúng phương thức trúng tuyển, mã ngành trúng tuyển, tên ngành trúng tuyển và mã số sinh viên mà mình muốn nhập học .

Thí sinh tra cứu giấy báo nhập học TẠI ĐÂY để ghi đúng Phương thức trúng tuyển, Mã ngành trúng tuyển, Tên Ngành trúng tuyển , Mã số sinh viên của ngành mà mình muốn xác nhận nhập học. 

Lưu ý:

- Thí sinh chỉ được lựa chọn 1 phương thức trúng tuyển để xác nhận nhập học.

- Những thí sinh chỉ trúng tuyển 1 phương thức không phải thực hiện bước này.

Trân trọng.

File đính kèm: