Skip to content

Tra cứu kết quả trúng tuyển và giấy báo nhập học

Tra cứu kết quả trúng tuyển và giấy báo nhập học

Lưu ý: Đối với thí sinh trúng tuyển cùng lúc nhiều phương thức, xem hướng dẫn xác nhận nhập học tại đây