Skip to content

Tra cứu kết quả trúng tuyển và giấy báo nhập học

Tra cứu kết quả trúng tuyển và giấy báo nhập học

Nếu thí sinh có tham gia kỳ thi ĐGNL thì SBD là SBD của kỳ thi ĐGNL