Skip to content Skip to navigation

[2020] Thông báo kết quả trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM, kỳ TSĐH chính quy năm 2020

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo công nhận kết quả trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM, kỳ TSĐH chính quy năm 2020.

Thí sinh tra cứu kết quả trúng tuyển (bằng cách nhập CMND/CCCD) và chuẩn bị thủ tục nhập học theo hướng dẫn tại:

https://tuyensinh.uit.edu.vn/tuyensinh/giaybao-nhaphoc

Trân trọng.

Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy - Trường Đại học Công nghệ Thông tin.