Skip to content

[2016] Thông tin hồ sơ ĐKXT vào ĐH CNTT cần bổ sung năm 2016 - Đợt 2

STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Giấy tờ cần Bổ sung  
1 TCT000057 Trần Hà Trường An  

Hồ sơ không hợp lệ: Thí sinh đã nhập học tại Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM

 
2

XDT009609

Trần Thanh Tuấn  

Hồ sơ không hợp lệ: Thí sinh đã nhập học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Tp.Hồ chí Minh

 
3

QSK000471

Phạm Khả Biện  

Hồ sơ không hợp lệ: Thí sinh đã nhập học tại Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM

 
4

XDT010181

Đỗ Phong Vũ  

Hồ sơ không hợp lệ: Thí sinh đã nhập học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM

 
5

DDF001770

Đỗ Giang Sơn  

Hồ sơ không hợp lệ: Thí sinh đã nhập học tại Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM

 
6 YCT005960 Ngô Nhật Thi   Thí sinh đăng ký sai nguyện vọng 2 ghi là Kỹ thuật phần mềm -> hồ sơ không hợp lệ => đã bổ sung  
7 DMS001630 Bùi Hoàng Kha   Thí sinh đăng ký sai nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 ghi là ngành An toàn thông tin, ngành này không xét tuyển đợt 2 -> hồ sơ không hợp lệ -> đã bổ sung  
8 GTS002408 Phan Ngọc Thịnh   Thí sinh đăng ký sai nguyện vọng (ghi sai tên ngành và mã ngành) -> hồ sơ không hợp lệ --> Đã bổ sung  
9 NLS002382 Vương Nguyễn Minh Hoàng   Thí sinh đăng ký sai nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 ghi là ngành Kỹ thuật phần mềm, ngành này không xét tuyển đợt 2 -> hồ sơ không hợp lệ  
10 NLS006478 Hoàng Văn Thọ   Thí sinh đăng ký sai nguyện vọng 2, nguyện vọng 2 ghi là ngành Kỹ thuật phần mềm, ngành này không xét tuyển đợt 2 -> hồ sơ không hợp lệ---> Đã bổ sung  
11 TTN016274 Lê Hoàng Vũ   Thí sinh không ghi mã ngành nguyện vọng 2 -> hồ sơ không hợp lệ  
12 SPK007316 Nguyễn Hoài Sang   Thí sinh đăng ký sai nguyện vọng 1, nguyện vọng 1 ghi là ngành Kỹ thuật phần mềm, ngành này không xét tuyển đợt 2 -> hồ sơ không hợp lệ --> Đã bổ sung  
13 XDT002566 Phan Tại Hiếu   Thí sinh đăng ký sai nguyện vọng 1 (ghi sai tên ngành và mã ngành) -> hồ sơ không hợp lệ --> Đã bổ sung
Thí sinh còn thiếu học bạ (bản photo)
 
14

DHT005163

Nguyễn Văn Thức   Hồ sơ không hợp lệ. 

Thí sinh đã đăng ký đủ 3 trường. Không thể đăng ký tiếp vào ĐHCNTT

 
15 TTN011394 Nguyễn Tuấn Sang   Phiếu đăng ký xét tuyển không ký tên -> không hợp lệ.  
16 TDL005136 Phạm Thị Xuân Quỳnh Lương   Phiếu đăng ký xét tuyển không ký tên -> không hợp lệ.--> Đã bổ sung  
17 GTS001145 Phạm Sơn Kiên   Phiếu đăng ký xét tuyển không ký tên -> không hợp lệ. --> Đã bổ sung  
18 TDL000939 Lê Tấn Chính   Phiếu đăng ký xét tuyển không ký tên -> không hợp lệ. --> Đã bổ sung  
19 DHS009732 Cù Mạnh Nam   Không đủ tổ hợp 3 môn xét tuyễn -> không hợp lệ.  
20 DQN000476 Võ Hoàng Cầm   Phiếu đăng ký xét tuyển không ký tên -> không hợp lệ.--> Đã bổ sung  
21 SPK002898 Nguyễn Thị Thanh Hòa   Thí sinh đăng ký sai nguyện vọng 2 (ghi sai tên ngành và mã ngành) -> hồ sơ không hợp lệ-->Đã bổ sung  
22 DDT008467 Nguyên Vĩnh Thuận   Thiếu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo) --? Đã bổ sung  
23 YTB003455 Nguyễn Văn Hải   Đơn đăng ký xét tuyển không ghi ngành --> Không hợp lệ --> Đã bổ sung  
24 DDF000440 Lê Thanh Giang   Thiếu Học bạ, Giấy chứng nhận kết quả thi, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)--->Đã bổ sung đủ  
25 TDV003210 Ngô Văn Dương   Thiếu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
26 DVT002224 Lê Minh Nghĩa   Không có Đơn đăng ký xét tuyển --> Không hợp lệ -->Đã bổ sung  
27 HDT015836 Nguyễn Hữu Thắng   Thiếu Học bạ (bản photo) --> Đã bổ sung  
28 TTG000577 Lê Thanh Bình   Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ --> Hồ sơ đầy đủ.  
29 DDK012729 Phạm Đăng Tuấn   Thiếu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
30 TKG004974 Nguyễn Đức Thắng   Thiếu Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (bản photo)  
31 DDK012729 Phạm Đăng Tuấn   Đơn đăng ký xét tuyển ghi ngành và mã ngành không giống nhau --> Không hợp lệ  
32 SPS011820 Nguyễn Tường Quang   Đơn Đăng ký xét tuyển chưa ký tên-->không hợp lệ  
33 TDV013874 Lê Văn Phúc   Nộp lại phiếu ĐKXT do PĐKXT nguyện vọng 2 ghi không hợp lệ (Kỹ Thuật Phần mềm - Mã ngành :D480103-CLC) Đơn ghi mã ngành và tên ngành không khớp  
34 TDV018670 Nguyễn Duy Trà   Bổ sung Học bạ lớp 12; Nộp lại phiếu ĐKXT do PĐKXT nguyện vọng 2 ghi không hợp lệ (Kỹ Thuật Phần mềm - Mã ngành :D480103-CLC) Đơn ghi mã ngành và tên ngành không khớp  
35 TTN012465 Nguyễn Hữu Thảo   Thiếu Phiếu ĐKXT ---> Không hợp lệ   
36 YTB008881 Bùi ĐăngNhã   Thiếu Học bạ, CNTN tạm thời  
37 NLS004159 Trần Phương Nam   Thiếu CNTN tạm thời  
38 TDV014599 Nguyễn Minh Quân   Thiếu Học bạ; Thiếu CNTN tạm thời;  Đơn đăng ký xét tuyển ghi ngành và mã ngành không giống nhau-->không hợp lệ.  
39 TDL003152 Trần Minh Hoàng   Thiếu Học bạ; thiếu CNTN tạm thời;-->Đã bổ sung  
40 QSX010239 Nguyễn Quốc Thiên   Tên ngành và mã ngành không trùng--> không hợp lệ  
41 NLS006040 Nguyễn Sỹ Hải Thanh   Phiếu đăng ký chưa ký tên--> không hợp lệ  
42 TDL011065 Lê Quang Vũ   Hồ sơ không hợp lệ: Thí sinh đã nhập học tại Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM  
43 DHT000146 Nguyễn Văn Tiến Anh   Hồ sơ không hợp lệ: Phiếu ĐKXT không ghi tổ hợp môn xét tuyển  
44 DHS011967 Lê Quý Quang   Hồ sơ không hợp lệ: Thiếu Phiếu ĐKXT  
45 TDL008004 Mai Thanh Tâm   Thiếu CNTN tạm thời; Phiếu ĐKXT bổ sung không ký tên ---> Không hợp lệ   
46 BAL000927 Nguyễn Quang Huy   Phiếu đăng ký chưa ký tên; thiếu CNTN tạm thời  --> không hợp lệ  
47 DDK009009 Nguyễn Văn Sinh   Phiếu đăng ký chưa ký tên-> không hợp lệ  
48 DDK012409 Huỳnh Văn Trung   Điểm trung bình 3 năm dưới 6.5-> không hợp lệ