Skip to content Skip to navigation

[2024] Thông báo học bổng dành cho sinh viên ngành Thiết kế vi mạch khóa 2024

THÔNG BÁO

HỌC BỔNG DÀNH CHO SINH VIÊN NGÀNH THIẾT KẾ VI MẠCH

KHÓA 2024

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo học bổng dành cho sinh viên ngành Thiết kế vi mạch khóa tuyển năm 2024 như sau

 1. Đối tượng: Sinh viên thuộc khóa tuyển 2024 trúng tuyển vào ngành thiết kế vi mạch (mã ngành 7520202) và tiếp tục theo học ngành này.
 2. Số lượng và giá trị học bổng

Số suất học bổng được cấp mỗi học kỳ: tối đa 40 suất học bổng với 3 loại học bổng như sau:

  • Loại 1: 10 suất có giá trị 100% học phí học kỳ;  
  • Loại 2: 15 suất có giá trị  75% học phí học kỳ;
  • Loại 3: 15 suất có giá trị  50% học phí học kỳ;
 1. Qui trình xét và trao học bổng

Học bổng được trao theo từng học kỳ. SV đóng học phí theo qui định, sau đó Trường Đại học Công nghệ Thông tin sẽ căn cứ các điều kiệu để xét trao học bổng

 • Với học kỳ 1 năm thứ nhất: Học bổng được trao dựa trên kết quả xét tuyển vào Trường cho tối đa 40 sinh viên theo thứ tự ưu tiên sau:
 1. Sinh viên có giải nhất, nhì trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học, Toán, Vật lý năm 2023 hoặc 2024: học bổng loại 1.
 2. Sinh viên giải ba, khuyến khích trong kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Tin học, Toán, Vật lý năm 2023 hoặc 2024: học bổng loại 2.
 3. Sinh viên thuộc top 50 sinh viên có điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024 hoặc top 50 sinh viên có điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 cao nhất Trường: học bổng loại 2.
 4. Sinh viên thuộc top 100 sinh viên có điểm thi Đánh giá năng lực năm 2024 hoặc top 100 sinh viên có điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024 cao nhất Trường: học bổng loại 3.
 • Từ học kỳ 2 năm thứ nhất trở đi:

Học bổng được trao dựa trên kết quả của học kỳ trước đó theo thứ tự ưu tiên là điểm trung bình học kỳ. Trong đó, mức điểm trung bình học kỳ tối thiểu là 7,5 và điểm rèn luyện tối thiểu là 65.

* Lưu ý:

Sinh viên lưu ý các điều kiện sau để được cấp học bổng:

- Sinh viên phải đang theo học ngành Thiết kế vi mạch, nếu sinh viên chuyển sang ngành khác thì sẽ phải hoàn trả lại học bổng này mà sinh viên đã nhận ở các học kỳ trước.

- Sinh viên không vi phạm quy chế học vụ hoặc bất kỳ hình thức kỷ luật của Nhà trường.

- Sinh viên phải phát sinh học phí học kỳ trong học kỳ nhận học bổng.

- Sinh viên phải có bảo hiểm y tế trong học kỳ trước đó.

- Sinh viên đạt học bổng này nếu đủ điều kiện đạt học bổng Tuyển sinh, Học bổng khuyến khích học tập thì sẽ được xét chọn 1 học bổng có giá trị học bổng cao nhất trong 3 học bổng trên.

- Nếu có vấn đề phát sinh trong quá trình xét chọn thì quyết định của Trường là quyết định cuối cùng.

            Mọi thắc mắc về Học bổng này sinh viên liên hệ email ctsv@uit.edu.vn.

File đính kèm: