Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023

Trường ĐHCNTT, ĐHQG-HCM thông báo về việc xét tuyển vào đại học chính quy năm 2023 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi đánh giá năng lực do ĐHQG-HCM:

1. Đối tượng: thí sinh có kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐHQG-HCM tổ chức năm 2023

2. Số nguyện vọng ĐKXT: không giới hạn nguyện vọng.

3. Đăng ký xét tuyển: Đến ngày 10/6/2023.

4. Phương thức đăng ký và nộp hồ sơ:

           - Đăng ký và nộp hồ sơ trực tuyến tại : https://thinangluc.vnuhcm.edu.vn//dgnl/

5. Công bố kết quả trúng tuyển (dự kiến):  Trước ngày 24/6/2023.
6.  Liên hệ: Hotline tư vấn 0971 203246 - 0908 801246.