Skip to content Skip to navigation

Thông báo về vấn đề tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào Đại học năm 2013

-  Tuyển thẳng tất cả các ngành đối với học sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic tin học quốc tế hoặc học sinh đạt từ giải ba trở lên môn thi tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT.

-  Ưu tiên xét tuyển vào tất cả các ngành đối với học sinh đạt giải các môn thi tin học, toán, vật lý, hoá học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT và có kết quả thi tuyển sinh Đại học năm 2013 từ điểm sàn Đại học trở lên.

-  Thông tin chi tiết xem tại đây.