Skip to content

Thông báo học bổng tuyển sinh năm 2015

            Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo tiêu chí xét học bổng tuyển sinh năm 2015 như sau:

+ Tiêu chuẩn chung

Học bổng tuyển sinh 2015 được xét cho những sinh viên trúng tuyển đại học chính quy năm 2015 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM có điểm thi cao theo tiêu chuẩn dưới đây:
 

STT Điều kiện Giá trị học bổng
1 - Học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc tế năm 2014, 2015.
- Học sinh đạt từ giải 3 trở lên học sinh giỏi quốc gia môn Tin học năm 2014, 2015.
- Học sinh Thủ khoa, Á khoa Trường 
Tương đương với 100% học phí toàn bộ thời gian học tại trường (không tính học phí trong học kỳ hè)
2 Học sinh có tổ hợp môn xét tuyển vào trường đạt 27 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên) Tương đương 100% học phí năm học 2015-2016
  • Nếu sinh viên đạt từ 2 tiêu chuẩn trở lên thì chọn tiêu chuẩn cao nhất.
  • Sinh viên đóng học phí theo qui định, sau đó Trường sẽ trao học bổng bằng số tiền sinh viên đã đóng (không tính các môn học do sinh viên đăng ký học lại, cải thiện…)

 

+ Tiêu chuẩn kèm theo

Ngoài tiêu chuẩn chung ở trên, sinh viên muốn duy trì học bổng tuyển sinh 2015 phải đạt tất cả các tiêu chuẩn sau:

  • Không vi phạm quy chế học vụ của Nhà trường. Nếu có vi phạm thì học bổng sẽ không được cấp trong thời gian tiếp theo.
  • Có điểm trung bình học kỳ 7.0 và điểm rèn luyện 70. Nếu không đạt đủ tiêu chuẩn sẽ không được cấp trong thời gian tiếp theo.

Nếu sinh viên học chương trình tiên tiến, chất lượng cao thì mức học bổng 1 học kỳ tương đương học phí trọn gói của chương trình đại trà trong 1 học kỳ.
Sinh viên xin tạm dừng, bảo lưu ở học kỳ nào thì không được nhận học bổng ở học kỳ đó.