Skip to content

Quyết định công nhận trúng tuyển diện xét tuyển thẳng huyện nghèo, tuyển sinh đại học năm 2015

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM thông báo danh sách công nhận trúng tuyển diện ưu tiên xét tuyển, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2015 như sau:

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN DIỆN XÉT TUYỂN THẲNG HUYỆN NGHÈO
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2015
STT Họ và tên Ngày sinh Hộ khẩu Ngành trúng tuyển

1

Đinh Hồng Quân

29/01/1997

Đam Rông – Lâm Đồng

Công nghệ thông tin

2

Nguyễn Ngọc Minh Hạn

01/04/1997

Đam Rông – Lâm Đồng

Kỹ thuật phần mềm

3

Nguyễn Hồng Quân

12/18/1997

Đam Rông – Lâm Đồng

Kỹ thuật phần mềm

4

Vương Trọng Khang

24/10/1997

Trà Cú – Trà Vinh

Công nghệ thông tin

5

Dương Hoài Phong

01/01/1997

Trà Cú – Trà Vinh

Kỹ thuật phần mềm

6

Diệp Thiên Trung

02/11/1997

Trà Cú – Trà Vinh

Công nghệ thông tin

7

Dương Thanh Nghĩa

07/03/1997

Bù Gia Mập – Bình Phước

Khoa học máy tính

8

Lê Minh Chiến

10/02/1997

Bù Gia Mập – Bình Phước

Kỹ Thuật máy tính

9

Nguyễn Thị Minh Hiếu

02/01/1997

Bù Gia Mập – Bình Phước

Truyền thông và MMT

10

Nguyễn Đăng Quang

01/01/1997

Bù Đốp – Bình Phước

Công nghệ thông tin

11

Bùi Quang Hiếu

23/10/1997

Bù Gia Mập – Bình Phước

Kỹ thuật phần mềm

12

Lê Trần Anh Hào

06/11/1997

Lộc Ninh – Bình Phước

Công nghệ thông tin

13

Nguyễn Thị Minh Thu

18/08/1997

K’Bang – Gia Lai

Công nghệ thông tin

Lưu ý:
Các thí sinh trên phải học bổ sung kiến thức 01 năm tại Trường Dự bị đại học TP.HCM trước khi vào học.