Skip to content Skip to navigation

Quyết định công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - ĐHQG TP.HCM thông báo Quyết định công nhận trúng tuyển diện tuyển thẳng, kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2014 như sau:

CamScanner-New Document 2-300420y20E00H10T40a10T10-001