Skip to content

PGS.TS Lê Trung Quân

PGS.TS Lê Trung Quân

- Đại học LinZ, Áo

- Trưởng khoa Khoa Mạng máy tính & Truyền thông

“Tại UIT, chúng tôi không chỉ mang lại cho bạn bằng cấp giá trị mà còn cung cấp cho bạn kiến thức vững chắc để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp”