Skip to content Skip to navigation

Nộp đơn phúc khảo kết quả tuyển sinh ĐH năm 2012

Thí sinh nộp đơn Phúc khảo kết quả tuyển sinh ĐH 2012 trực tiếp tại Phòng Đào tạo Đại học - phòng 102.

Thời gian: từ ngày 27/7/2012 đến ngày 12/8/2012.
Lệ phí: 30.000 đồng/môn.

Lưu ý: Phòng Đào tạo không nhận đơn Phúc khảo qua đường Bưu điện. Mẫu đơn Phúc khảo có sẵn tại Phòng.