Skip to content

Thông tin hồ sơ ĐKXT vào ĐH CNTT cần chỉnh sửa

STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Nội dung

1

DHU019512

Lê Thiên Hồng Sơn

27/11/1996

Đề nghị thí sinh đến nhận lại hồ sơ vì không đủ điều kiện xét tuyển: ĐTB 5 học kỳ nhỏ hơn 6.5

2

TDL013956

Hồ Phúc Thịnh

 

Đề nghị thí sinh nộp lại Giấy chứng nhận kết quả thi kỳ thi THPT Quốc gia dùng để xét tuyển NV1 và Phiếu đăng ký xét tuyển có điền đầy đủ thông tin tổ hợp xét tuyển trước ngày 20/8/2015
Đề nghị liên hệ SDĐ: 0967.247.555 (Thầy Hiệp)
hay tvts@uit.edu.vn

3

NLS12517

Hồ Cảnh Thực

27/11/1997

Trong phiếu đăng ký xét tuyển thí sinh ghi sai mã ngành và tên ngành, đề nghị thí
sinh nộp lại phiếu đăng ký xét tuyển ghi đúng mã ngành và tên ngành

4

TDV028782

Lê Xuân Thắng

05/10/1996

Đề nghị thí sinh nộp bổ sung lại phiếu ĐKXT có chữ ký trước ngày 20/08/2015

5

NLS002109

Phùng Anh Dương

01/03/1997

Thí sinh có muốn điều chỉnh (thay đổi) khu vực ưu tiên không? Nếu có đề nghị bổ
sung minh chứng, nếu không: thí sinh phải nộp lại Phiếu đăng ký xét tuyển không
đánh dấu x vào phần điều chỉnh chế độ ưu tiên (không ghi khu vực, đối tượng).
Đề nghị liên hệ SDĐ: 0967.247.555 (Thầy Hiệp)
hay tvts@uit.edu.vn

6

DQN009728

Huỳnh Văn Khoa

07/10/1997

Thí sinh có muốn điều chỉnh (thay đổi) khu vực ưu tiên không? Nếu có đề nghị bổ
sung minh chứng, nếu không: thí sinh phải nộp lại Phiếu đăng ký xét tuyển không
đánh dấu x vào phần điều chỉnh chế độ ưu tiên (không ghi khu vực, đối tượng).
Đề nghị liên hệ SDĐ: 0967.247.555 (Thầy Hiệp)
hay tvts@uit.edu.vn

7

TDL003146

Nguyễn Anh Đức

18/05/1997

Thí sinh có muốn điều chỉnh (thay đổi) khu vực ưu tiên không? Nếu có đề nghị bổ
sung minh chứng, nếu không: thí sinh phải nộp lại Phiếu đăng ký xét tuyển không
đánh dấu x vào phần điều chỉnh chế độ ưu tiên (không ghi khu vực, đối tượng).
Đề nghị liên hệ SDĐ: 0967.247.555 (Thầy Hiệp)
hay tvts@uit.edu.vn

8

DHU009032

Nguyễn Lê Bảo Hưng

12/03/1996

Thí sinh có muốn điều chỉnh (thay đổi) khu vực ưu tiên không? Nếu có đề nghị bổ
sung minh chứng, nếu không: thí sinh phải nộp lại Phiếu đăng ký xét tuyển không
đánh dấu x vào phần điều chỉnh chế độ ưu tiên (không ghi khu vực, đối tượng).
Đề nghị liên hệ SDĐ: 0967.247.555 (Thầy Hiệp)
hay tvts@uit.edu.vn

9

TTN018228

Đặng Thiện

10/10/1997

Điểm TB 5 học kỳ: 6.34 (không đủ điều kiện xét tuyển), đề nghị thí sinh đến trực tiếp tại Trường ĐH CNTT (khu phố 6, phường Linh Trung, Thủ Đức) để rút hồ sơ.

10

DQN028248

Đặng Phương Việt

07/07/1995

Đề nghị bổ sung Giấy chứng nhận kết quả thi Trung học phổ thông (dùng để xét tuyển nguyện vọng 1)

11

DQN028734

Lê Quốc Vương

10/11/1997

Đề nghị thí sinh đến nhận lại hồ sơ vì không đủ điều kiện xét tuyển: ĐTB 5 học kỳ nhỏ hơn 6.5