Skip to content

Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu

Tổng quan ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu

Giới thiệu chung Xu hướng IoT (Internet of Things) được khởi xướng bởi hãng Microsoft đang rất được phát triển. IoT lấy nền tảng là mạng máy tính để kết nối mọi thứ lại với nhau. Một ngày không xa, ta có thể kết nối máy tính với … những thứ xung quanh ta một cách thật dễ dàng. IoT lấy nền tảng là mạng máy tính để kết nối mọi thứ lại với nhau Ngành Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu là một ngành nghiên cứu những nguyên lý của mạng, cách thiết kế, xây dựng một hệ thống mạng từ mạng nội bộ...
Đăng kí nhận RSS - Mạng máy tính & Truyền thông dữ liệu