Skip to content

Kết quả phúc khảo tuyển sinh Đại học năm 2014

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công nghệ Thông tin thông báo kết quả phúc khảo tuyển sinh Đại học năm 2014.

Sinh viên xem tại tập tin đính kèm.


Tập tin đính kèm: KQPK TS 2014.PDF