Skip to content Skip to navigation

Giới thiệu Kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM 2020 và các mốc thời gian cần lưu ý

CÁC MỐC THỜI GIAN CẦN LƯU Ý KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 2020:

==>> Tải bài thi mẫu Đánh giá năng lực, TẠI ĐÂY