Skip to content

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường Đại học CNTT - ĐHQG-HCM đợt 1

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học Công Nghệ Thông Tin - ĐHQG-HCM công bố danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường đợt 1 trong file đính kèm.