Skip to content

Chương trình đặc biệt

[2016] Chương trình chất lượng cao

Với mục tiêu xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đào tạo ra những kỹ sư có chuyên môn cao và trình độ ngoại ngữ có thể đáp ứng mọi yêu cầu nhanh nhất về công nghệ mới trên thế giới, năm 2012 trường Đại học Công nghệ Thông tin triển khai chương trình đào tạo chất lượng cao: Kỹ sư ngành Kỹ thuật Máy tính – Thời gian đào tạo: 4.5 năm Kỹ sư ngành Kỹ thuật Phần mềm – Thời gian đào tạo: 4.5 năm Kỹ sư ngành Hệ thống Thông tin – Thời gian đào tạo: 4.5 năm Chương trình...

[2016] Chương trình tài năng

Chương trình tài năng (CTTN) là một trong những giải pháp chiến lược của Đại học Quốc Gia Tp.HCM, theo nghị định số 07/2001/NĐ-CP của Chính phủ về Đại học Quốc gia với mục tiêu đào tạo những sinh viên xuất sắc nhất, cung cấp nguồn nhân lực nghiên cứu, giảng viên và chuyên gia giỏi của các ngành công nghệ mũi nhọn. Chương trình Tài năng có 2 ngành đào tạo: - Cử nhân Tài năng – ngành Khoa học Máy tính (Thời gian đào tạo: 4 năm) - Kĩ sư Tài năng – ngành An toàn Thông Tin (Thời gian đào tạo: 4.5...

Tổng quan về CTĐB

1. Giới thiệu: Văn phòng các chương trình đặc biệt - Đại học Công nghệ thông tin (tên tiếng Anh: Office of Excellent Programs - OEP) được thành lập theo Quyết định số 205/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 10/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin (CNTT), là đơn vị đầu mối trong việc tuyển sinh, quản lý, tổ chức và vận hành toàn bộ các chương trình như: Chương trình Tiên tiến, Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Kỹ sư – Cử nhân Tài năng và các chương trình khác do Hiệu trưởng giao cho...

Trang

Đăng kí nhận RSS - Chương trình đặc biệt