Skip to content Skip to navigation

Chương trình chất lượng cao ngành Kỹ thuật Phần mềm

1. Chương trình đào tạo

- Đào tạo kỹ sư Công nghệ Phần mềm nắm vững kiến thức nền tảng, chuyên môn cao phát triển theo hai định hướng: Kỹ thuật Phần mềm hoặc Môi trường ảo và phát triển game.

- Bồi dưỡng kỹ năng mềm cho sinh viên xuyên suốt quá trình học tập, đặc biệt chú trọng kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và lãnh đạo, sử dụng thành thạo Anh ngữ.

2. Doanh nghiệp liên kết

- Khoa Công nghệ Phần mềm có mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp lớn về CNTT trong và ngoài nước gồm: Microsoft, Nokia, Fsoft, CSC,VNG, Gameloft, InfoNam, Larion, ME Corp, Lạc Việt… đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

3. Hoạt động ngoại khóa

- CLB Game UIT – gameuit.com – tập huấn, chia sẻ kiến thức lập trình game, mô phỏng 2D, 3D.

- CLB Sáng tạo CNTT – itigroup.org – chia sẻ công nghệ mới ứng dụng trong phát triển phần mềm.

4. Thông tin liên hệ

- Phòng 309 tòa nhà A, Đại học Công nghệ Thông tin

- Điện thoại: (08) 37251993 – 120. Hotline: 0982 591 482 (Thầy Vương)

- Email: vuongpt@uit.edu.vn

- Website: http://se.uit.edu.vn