Skip to content

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016

STT
Tên trường 
Ngành học
Ký hiệu trường Mã ngành  Môn xét tuyển
Chỉ tiêu 2016
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN QSC     1000
  Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. HCM        
  ĐT:(08)37252002        
  Website: http://www.uit.edu.vn        
1 Khoa học máy tính   D480101 A00, A01 130
2 Truyền thông và mạng máy tính   D480102 A00, A01 120
3 Kỹ thuật phần mềm   D480103 A00, A01 100
4 Kỹ thuật phần mềm chương trình chất lượng cao   D480103 A00, A01 100
5 Hệ thống thông tin   D480104 A00, A01 60
6 Thương mại điện tử (chuyên ngành)   D480104 A00, A01 60
7 Hệ thống thông tin chương trình tiên tiến   D480104 A00, A01 40
8 Hệ thống thông tin chương trình chất lượng cao   D480104 A00, A01 40
9 Công nghệ thông tin   D480201 A00, A01 120
10 An toàn thông tin   D480299 A00, A01 100
11 Kỹ thuật máy tính   D520214 A00, A01 80
12 Kỹ thuật máy tính chương trình chất lượng cao   D520214 A00, A01 50

Thông tin cần lưu ý:
- Hệ chính quy:
  + Phương thức xét tuyển: Sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia; Các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa (tất cả hệ số 1) hoặc Toán, Lý, Tiếng Anh (tất cả hệ số 1).
  + Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
- Các thông tin khác:
  + Chương trình Tài năng ngành Khoa học Máy tính và ngành An toàn Thông tin. Điều kiện dự xét tuyển: đã trúng tuyển vào hệ chính quy của Trường với điểm số cao, ưu tiên thí sinh có giải quốc gia, quốc tế về Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học, Tiếng anh.
  + Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống Thông tin theo chương trình của Đại học Oklahoma State University, Hoa kỳ.

Xem thêm tại tập tin đính kèm.