Skip to content Skip to navigation

[2023] Thông báo tuyển sinh chương trình Tài năng năm 2023

I. GIỚI THIỆU

- Chương trình đào tạo Tài năng được thiết kế với nội dung nền tảng rộng và tính chuyên sâu cao. Chương trình đề cao tư duy sáng tạo, thúc đẩy niềm đam mê và phát triển khả năng nghiên cứu.

- Sinh viên chương trình Tài năng được định hướng, khuyến khích tham gia vào các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển ứng dụng có tính sáng tạo cao.

- Sinh viên được giảng dạy bởi các Giảng viên giàu kinh nghiệm.

- Môi trường học tập được ưu tiên về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại thuận lợi cho việc học tập và nghiên cứu.

- Sinh viên chương trình tài năng khi tốt nghiệp được cấp bằng "Cử nhân tài năng" (Honor Program) của Trường Đại học Công nghệ thông tin – ĐHQG HCM.

- Nhà trường có những suất học bổng hàng tháng dành cho sinh viên chính thức.

- Sinh viên chương trình Tài năng có cơ hội đạt giải thưởng “Sinh viên tài năng chạm tới đỉnh cao” (UIT Honors Challenge) với giá trị lên đến 100 triệu đồng (Thông tin chi tiết về giải thưởng xem tại: Thông báo giải thưởng SV Tài năng chạm tới đỉnh cao năm 2023 )

II.NGÀNH ĐÀO TẠO – CHỈ TIÊU TUY ỂN SINH

- Ngành Khoa học Máy tính: tối đa 30 sinh viên

- Ngành An toàn Thông tin: tối đa 30 sinh viên

III. ĐỐI TƯỢNG NỘP HỒ SƠ XÉT TUYỂN

Sinh viên đã trúng tuyển kỳ Tuyển sinh Đại học năm 2023 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin thuộc các chương trình chính quy của tất cả các ngành theo mọi phương thức tuyển sinh được áp dụng cho khóa 2023.

IV. TIÊU CHÍ XÉT TUYỂN

Ban Điều hành Chương trình xét dựa trên các tiêu chí: các giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia, điểm trúng tuyển, bài luận, phỏng vấn (nếu có) cho đến hết chỉ tiêu.

V. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

- Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/9/2023

- Sinh viên chuẩn bị:

o Bản scan: bài luận viết tay, dài tối đa 01 trang A4. Bài luận trình bày các nội dung sau:

▪ Mục tiêu nghề nghiệp, đam mê cá nhân và ước mơ tương lai

▪ Sinh viên hiểu gì về ngành học, về chương trình tài năng.

▪ Chia sẻ về một vấn đề, một thách thức mà sinh viên đã rất kiên trì, cố gắng để vượt qua; hoặc một mục tiêu mà sinh viên đã rất nỗ lực để đạt được.

▪ Nêu lý do sinh viên đăng ký tham gia chương trình tài năng (sự phù hợp với bản thân, định hướng phát triển trong tương lai, mong muốn khi tham gia chương trình…)

o Bản scan/hình ảnh: các giấy khen, giấy chứng nhận thành tích khác (nếu có)

- Hình thức nộp: sinh viên nộp hồ sơ online tại https://link.uit.edu.vn/dkcttn2023 (sử dụng email sinh viên)