Skip to content Skip to navigation

[2020] Thông báo học bổng tuyển sinh năm 2020

Trường Đại học Công nghệ Thông tin - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tiêu chí xét học bổng tuyển sinh năm 2020 như sau:

I. Tiêu chuẩn chung:

STT

Điều kiện

Số lượng

Giá trị học bổng

1.  

 Thí sinh đạt giải nhất môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Không giới hạn

Học bổng trị giá 200.000.000đồng

(Hai trăm triệu đồng)

2.  

Thí sinh đạt giải nhì môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Không giới hạn

Học bổng trị giá 160.000.000đồng

(Một trăm sáu mươi triệu đồng)

3.  

Thí sinh đạt giải ba môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Không giới hạn

Học bổng trị giá 

60.000.000đồng

(Sáu mươi triệu đồng)

4.  

 - Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT).

- Thí sinh đạt giải nhất, nhì ba môn Tin học, Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

- Thí sinh đạt giải khuyến khích môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Không giới hạn

Học bổng trị giá 

40.000.000đồng

(Bốn mươi triệu đồng)

5. 

 01 Sinh viên (SV) có điểm tổ hợp môn thi THPT Quốc gia xét tuyển vào trường cao nhất (không tính điểm ưu tiên)

01 suất

Học bổng trị giá 

40.000.000đồng

(Bốn mươi triệu đồng)

6.

01 SV có điểm thi kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia cao nhất (không tính điểm ưu tiên)

01 suất

Học bổng trị giá 

40.000.000đồng

(Bốn mươi triệu đồng)

 

* Điều kiện để duy trì học bổng: Học bổng được phát theo từng học kỳ. SV muốn duy trì học bổng tuyển sinh 2020 cho những học kỳ tiếp theo phải đạt tất cả các tiêu chuẩn sau:

- Không vi phạm quy chế học vụ hoặc bất kỳ hình thức kỷ luật của Nhà trường.

- Có điểm trung bình học kỳ ≥ 7.0 và điểm rèn luyện ≥ 65. 

- Sinh viên được xét theo tiêu chuẩn 

- Riêng với SV được xét theo tiêu chuẩn 1,2,3 thì điều kiện duy trì kèm theo là SV phải là thành viên đội tuyển OLP/ICPC của Trường.

II. Học bổng dành riêng cho SV chương trình tiên tiến, chất lượng cao 

- Học bổng này dành cho SV chương trình tiên tiến, chất lượng cao có điểm tổ hợp môn xét tuyển vào trường trên 22 điểm.

STT

Điều kiện

Số lượng 

Giá trị học bổng

1.  

- SV có điểm tổ hợp môn xét tuyển cao nhất đối với từng ngành/ chương trình (không tính điểm ưu tiên)

09 suất

Tương đương 100% học phí học kỳ đầu năm học 2020 – 2021

2.  

- SV có điểm tổ hợp môn xét tuyển cao thứ 2,3 đối với từng ngành/ chương trình (không tính điểm ưu tiên)

18 suất

Tương đương 50% học phí học kì đầu năm học 2020 - 2021

III. Lưu ý:

- Tiêu chuẩn 1,2,3,4 chỉ áp dụng cho SV nhập học vào Trường theo phương thức xét tuyển: tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo qui định của Bộ GD-ĐT, ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM. 

- SV đạt từ 2 tiêu chuẩn trở lên sẽ được xét học bổng theo tiêu chuẩn có giá trị học bổng cao hơn.

- Mục I: trường hợp nhiều SV có điểm tổ hợp môn thi Trung học Phổ Thông Quốc gia bằng nhau, Nhà trường sẽ ưu tiên xét học bổng cho SV có điểm môn Toán cao hơn; trường hợp nhiều SV có điểm Đánh giá năng lực bằng nhau, Hội đồng Khen thưởng SV sẽ quyết định SV được nhận học bổng.

- Nếu không đạt đủ các điều kiện để duy trì học bổng, SV sẽ không được cấp học bổng trong thời gian tiếp theo.

- SV xin tạm dừng, bảo lưu ở học kỳ nào thì không được nhận học bổng ở học kỳ đó.

- Học bổng được phát theo từng học kỳ. SV đóng học phí theo qui định, sau đó Nhà trường sẽ căn cứ các điều kiệu duy trì như trên để xét trao học bổng.

File đính kèm: Học bổng tuyển sinh 2020