Skip to content Skip to navigation

[2019] Thông báo Học bổng Tuyển sinh năm 2019

Trường Đại học Công nghệ Thông tin -  Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tiêu chí xét học bổng tuyển sinh năm 2019 như sau:

I.Tiêu chuẩn chung:

STT

Điều kiện

Số lượng

Giá trị học bổng

  1.  

- Thí sinh đạt giải nhất môn Tin học, Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

 

Không giới hạn

Học bổng trị giá

160.000.000 đồng

(Một trăm sáu mươi triệu đồng)

  1.  

- Thí sinh đạt giải nhì môn Tin học, Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Không giới hạn

Học bổng trị giá

120.000.000 đồng

(Một trăm hai mươi triệu đồng)

  1.  

- Thí sinh đạt giải ba môn Tin học, Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Không giới hạn

Học bổng trị giá

80.000.000 đồng

(Tám mươi triệu đồng)

  1.  

- Thí sinh đạt giải khuyến khích môn Tin học, Toán, Lý, Hóa, Văn, Tiếng Anh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

Không giới hạn

Học bổng trị giá

40.000.000 đồng

(Bốn mươi triệu đồng)

  1.  

- Sinh viên (SV) có điểm tổ hợp môn thi THPT Quốc gia xét tuyển vào trường trên 27 điểm (không tính điểm ưu tiên)

Không giới hạn

  1.  

- 01 SV có điểm thi kỳ thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia cao nhất

01 suất

 

* Điều kiện để duy trì học bổng: SV muốn duy trì học bổng tuyển sinh 2019 phải đạt tất cả các tiêu chuẩn sau:

  • Không vi phạm quy chế học vụ của Nhà trường, không bị kỷ luật.
  • Có điểm trung bình học kỳ ≥ 7.0 và điểm rèn luyện ≥ 65.

II. Lưu ý:

- Học bổng được phát theo từng học kỳ; mỗi học kỳ SV sẽ nhận tối thiểu 10% giá trị học bổng. SV đóng học phí theo qui định, sau đó Nhà trường sẽ căn cứ các điều kiệu duy trì như trên để xét trao học bổng.

- SV đạt từ 2 tiêu chuẩn trở lên sẽ được xét học bổng theo tiêu chuẩn cao hơn.

- Mục I: trường hợp nhiều SV có điểm Đánh giá năng lực bằng nhau, Hội đồng Khen thưởng SV sẽ quyết định SV được nhận học bổng.

- Nếu không đạt đủ các điều kiện để duy trì học bổng, SV sẽ không được cấp học bổng trong thời gian tiếp theo.

- SV xin tạm dừng, bảo lưu ở học kỳ nào thì không được nhận học bổng ở học kỳ đó.

File đính kèm: