Skip to content

[2017] Thông báo Học bổng tuyển sinh năm 2017

Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thông báo tiêu chí xét học bổng tuyển sinh năm 2017 như sau:

I. Tiêu chuẩn chung

Học bổng tuyển sinh 2017 được xét cho những sinh viên nhập học hệ đại học chính quy năm 2017 vào Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM có thành tích sau:

 

STT

Điều kiện

Giá trị học bổng

  1.  

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn tin học năm 2016, 2017.

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2016, 2017.

- 10 sinh viên có điểm tổ hợp môn xét tuyển vào trường cao nhất (không tính điểm ưu tiên).

Tương đương với 100% học phí toàn bộ thời gian học tại trường theo thiết kế của chương trình đào tạo (không tính học phí trong học kỳ hè)

  1.  

- Sinh viên có điểm tổ hợp môn xét tuyển vào trường theo thứ hạng từ 11 đến 20 (không tính điểm ưu tiên).

Tương đương 100% học phí năm học 2017-2018

- Nếu sinh viên đạt từ 2 tiêu chuẩn trở lên thì chọn tiêu chuẩn cao nhất.
- Sinh viên đóng học phí theo qui định, sau đó Trường sẽ trao học bổng bằng số tiền sinh viên đã đóng (không tính các môn học do sinh viên đăng ký học lại, cải thiện…)

II. Tiêu chuẩn kèm theo:

Ngoài tiêu chuẩn chung ở trên, sinh viên muốn duy trì học bổng tuyển sinh 2017 phải đạt tất cả các tiêu chuẩn sau:

  • Không vi phạm quy chế học vụ của Nhà trường.
  • Có điểm trung bình học kỳ >= 7.0 và điểm rèn luyện >=65.

III. Lưu ý:

- Sinh viên thuộc diện tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vẫn được xét học bổng tuyển sinh theo tiêu chí như trên.

- Nếu không đạt đủ các tiêu chuẩn trên, sinh viên sẽ không được cấp trong thời gian tiếp theo.

- Đối với sinh viên học chương trình tiên tiến, chất lượng cao, mức học bổng một học kỳ tương đương học phí học kỳ của chương trình đại trà trong học kỳ đó.

- Sinh viên xin tạm dừng, bảo lưu ở học kỳ nào thì không được nhận học bổng ở học kỳ đó.