Skip to content Skip to navigation

[2017] Hệ thống hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh của Bộ GD&ĐT

Nhằm cung cấp thông tin và giải đáp các thắc mắc của thí sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan đến Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo thiết lập hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017 như sau:

1. Hỗ trợ đăng ký dự thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia:

- Hỗ trợ qua email: hotrothi2017@moet.edu.vn: từ ngày 01/4/2017 đến ngày 15/8/2017.
- Hỗ trợ qua điện thoại ( trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.
+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017.
+ Đợt 2: Từ ngày 20/6/2017 đến ngày 14/7/2017.

2. Hỗ trợ đăng ký xét tuyển chính quy, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính qui:

- Hỗ trợ qua email: hotroxettuyen2017@moet.edu.vn; từ ngày 01/4/2017 đến ngày 15/8/2017.
- Hỗ trợ qua điện thoại (trong giờ hành chính): 04-32181385; 04-32181386.
+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017.
+ Đợt 2: Từ ngày 15/7/2017 đến ngày 01/8/2017.