Skip to content Skip to navigation

[2016] Thông báo v/v việc hướng dẫn xem thông tin thời khóa biểu của Khóa 11 đợt 2

Kính gửi:  Các tân sinh viên Khóa 11 (K11) đợt 2.
        Học kỳ đầu tiên các sinh viên K11 đợt 2 học các môn học sau: MA001 (Giải tích 1), MA003 (Đại số tuyến tính), PH001 (Nhập môn điện tử), IT001 (Nhập môn lập trình), PE001 (Giáo dục thể chất 1).

  • Các bạn trúng tuyển đợt 2 chính quy có mã số sinh viên (MSSV) từ 16521555 đến 16521713 học các lớp sau: MA001.H17; PH001.H110; PE001.H17; MA003.H17; IT001.H110; IT001.H110.1; IT001.H110.2
  • Các bạn trúng tuyển đợt 2 chính quy có MSSV từ 16521714 đến 16521856 học các lớp sau: MA001.H18; PH001.H111; MA003.H18; PE001.H18; IT001.H111; IT001.H111.1; IT001.H111.2.
  • Lịch học chi tiết: (tiết 1 bắt đầu từ 7h30, tiết 6 bắt đầu từ 13h00; 67890 là tiết 6 đến tiết 10)
STT MÃ MH MÃ LỚP TÊN MÔN HỌC TÊN GIẢNG VIÊN THỨ TIẾT PHÒNG HỌC KHOÁ HỌC HỌC KỲ
1 MA001 MA001.H17 Giải tích 1 Đặng Lệ Thúy 2 123 C305 11 1
2 MA001 MA001.H18 Giải tích 1 Hà Mạnh Linh 2 123 C306 11 1
3 PH001 PH001.H110 Nhập môn điện tử Lê Nguyễn Bảo Thư 3 123 C112 11 1
4 PH001 PH001.H111 Nhập môn điện tử Phan Hoàng Chương 3 123 C109 11 1
5 PE001 PE001.H17 Giáo dục thể chất 1   4 678 * 11 1
6 PE001 PE001.H18 Giáo dục thể chất 1   4 678 * 11 1
7 MA003 MA003.H17 Đại số tuyến tính Lê Hoàng Tuấn 5 123 C114 11 1
8 MA003 MA003.H18 Đại số tuyến tính Đặng Lệ Thúy 5 123 C113 11 1
9 IT001 IT001.H110 Nhập môn lập trình Nguyễn Trí Phúc 6 123 C107 11 1
10 IT001 IT001.H111 Nhập môn lập trình Nguyễn Bích Vân 6 123 C109 11 1
11 IT001 IT001.H110.1 Nhập môn lập trình Nguyễn Thị Ngọc Diễm 6 67890 C307 11 1
12 IT001 IT001.H110.2 Nhập môn lập trình   6 67890 C307 11 1
13 IT001 IT001.H111.1 Nhập môn lập trình Hồ Long Vân 6 67890 C309 11 1
14 IT001 IT001.H111.2 Nhập môn lập trình   6 67890 C309 11 1

        Sau ngày 7/9/2016 P.ĐTĐH sẽ cập nhật TKB cá nhân, bạn sinh viên  K11 đợt 2 xem thông tin thời khóa biểu (TKB) tại địa chỉ web: http://daa.uit.edu.vn; khi vào web sinh viên đăng nhập bằng tài khoản chứng thực (MSSV + Password).
Khi kiểm tra TKB cá nhân nếu thiếu một trong các môn trên thì sinh viên liên hệ đăng ký tại Phòng ĐTĐH (phòng A.120).
         Ngoài ra, sinh viên K11 đợt 2  sẽ có thể học thêm lớp Anh văn (EN004, EN005, EN006, …) tương ứng với kết quả thi xếp lớp.
Ngày bắt đầu học lý thuyết: 05/9/2016
Ngày bắt đầu học Giáo dục thể chất: 05/9/2016.
Ngoài ra, các bạn tân sinh viên K11 đợt 2 cần chú ý những điểm sau:

  • Kiểm tra xếp lớp tiếng Anh từ ngày 05/9 đến ngày 08/9/2016 tại phòng A.205 trong giờ hành chính.
  • Kiểm tra thường xuyên trên cổng thông tin đào tạo tại địa chỉ http://daa.uit.edu.vn để xem các thông báo mới.
  • Kiểm tra email do Trường cấp thường xuyên.
  • Các vấn đề về học vụ liên hệ Phòng Đào tạo Đại học (phòng A.120), email: phongdaotaodh@uit.edu.vn, điện thoại: 0837251993 - số nội bộ 113.
  • Môn PE001 (Giáo dục thể chất 1) sinh viên học tại Trung tâm thể dục thể thao (Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, đối diện nhà điều hành ĐHQG TP.HCM - Địa chỉ: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM).

Trân trọng./.