Skip to content

Tra cứu kết quả trúng tuyển và giấy báo nhập học

Tra cứu kết quả trúng tuyển và giấy báo nhập học

Thí sinh ĐỢT 1 cần nhập SBD + Họ tên đầy đủ để tra cứu.
Thí sinh ĐỢT 2 chỉ cần nhập CMND.