Skip to content

Thông tin về các địa điểm thi tuyển sinh năm 2013

1. Trường THPT Diên Hồng:

 


/> style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map

 

2. Trường THCS Tân Bình:

 

View Larger Map

 

3. Trường Dự bị Đại học:

 


/> style="color:#0000FF;text-align:left">View Larger Map