Page 1 - Bản tin UIT tháng 12-2022
P. 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQG TP.HCM                   1

    THÁNG
     12       BẢN TIN UIT

      2022


                        Sinh viên UIT xuất sắc đạt        Sinh viên UIT đạt thành
    Lễ tốt nghiệp đợt tháng      giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến       tích cao tại Olympic Tin học
        12 năm 2022          khích tại AI Challenge 2022      Sinh viên Việt Nam và Kỳ thi

         (trang 6)               (trang 11)          Lập trình ICPC (trang 8)
   1   2   3   4   5   6