Page 1 - Bản tin UIT tháng 01-2022
P. 1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ĐHQG TP.HCM                   1

    THÁNG
      1      BẢN TIN UIT

      2022


                             UIT
                             UIT

                        Mừng Xuân
                        Mừng X        uân


                        Nhâm Dần
                        Nhâm Dần


                                                     Trang 2


    - Vinh danh đại sứ UIT        Chùm tin chiến dịch         We talk - Không gian chia
                                          sẻ - Chủ đề “Bố mẹ ơi, con
    - Giải thưởng “Sinh viên       Xuân tình nguyện 2022        vẫn ổn” (trang 8)
    tài năng chạm tới đỉnh                   (trang 4)
    cao” năm 2021

               (trang 3)   10. [Webinar-Series] Nhịp sống sinh viên 2022


                       11. Gặp mặt sinh viên khóa 2021 và lãnh đạo nhà trường
    - Vinh danh sinh viên tốt
    nghiệp loại xuất sắc         11. Kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh
    - Thông báo kế hoạch         viên và Ngày hội sinh viên Việt Nam

    học tập học kì 2 năm học
    2021-2022               12. Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và
                       phong trào thi đua Quyết thắng của Cụm thi đua số 9
               (trang 9)
   1   2   3   4   5   6