Skip to content

Dự kiến phương thức tuyển sinh 2019 của trường ĐH Công nghệ Thông tin

Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia HCM tuyển sinh theo 5 phương thức

Năm 2019, Trường ĐH Công nghệ Thông tin - ĐH Quốc gia HCM dự kiến tuyển sinh theo 5 phương thức và lần đầu tiên sử dụng các chứng chỉ THPT quốc tế để xét tuyển.

Theo thông tin tuyển sinh dự kiến năm 2019 công bố sáng ngày 25-12, Nhà trường sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức:

1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT (trường dành 5% chỉ tiêu) << Tham khảo thông tin Năm 2018 tại đây>>

2. Ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM (15% chỉ tiêu). << Tham khảo thông tin Năm 2018 tại đây>>

3. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 (50% chỉ tiêu).

4. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM (30% chỉ tiêu)  << Thông tin Chi tiết xem tại đây>>

5. Tuyển sinh theo phương thức khác: đối với chương trình tiên tiến ngành Hệ thống thông tin, sử dụng các chứng chỉ THPT quốc tế để xét tuyển (20% chỉ tiêu ngành này).

Đồng thời, Nhà trường cũng xét tuyển theo điều kiện riêng của chương trình liên kết với ĐH Birmingham City – Anh Quốc, do ĐH Birmingham City cấp bằng đối với 2 ngành: Khoa học máy tính và ngành Mạng máy tính và An toàn thông tin với 60 chỉ tiêu/ngành.

Năm 2019, Nhà trường tiếp tục đào tạo ngành Công nghệ thông tin ở Phân hiệu ĐH Quốc gia TP.HCM tại tỉnh Bến Tre với 70 chỉ tiêu. << Tham khảo thông tin Năm 2018 tại đây>>

Thông tin chi tiết về các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến theo ngành ở bảng kèm theo

Stt Mã đơn vị Mã ngành/nhóm ngành tuyển sinh Ngành/nhóm ngành tuyển sinh Tổ hợp môn xét tuyển Phương thức xét tuyển/dự kiến chỉ tiêu Tổng cộng Ghi chú
Tuyển thẳng của Bộ GDĐT UTXT của
ĐHQG-HCM
Dùng kết quả thi THPT quốc gia ĐGNL của
ĐHQG-HCM
Phương thức khác do đơn vị quy định
Dự kiến chỉ tiêu (%) Dự kiến chỉ tiêu (%) Dự kiến chỉ tiêu (%) Dự kiến chỉ tiêu (%) Dự kiến chỉ tiêu (%) Dự kiến chỉ tiêu (số lượng)
1 QSC 7480101 Khoa học máy tính A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 80  
2 QSC 7480101_CLCA Khoa học máy tính (chất lượng cao) A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 90  
3 QSC 7480102 Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 80  
4 QSC 7480102_CLCA Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (chất lượng cao) A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 50  
5 QSC 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 80  
6 QSC 7480103_CLCA Kỹ thuật phần mềm (chất lượng cao) A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 100  
7 QSC 7480104 Hệ thống thông tin A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 60  
8 QSC 7480104_TT Hệ thống thông tin (tiên tiến) A00, A01, D01 5% 15% 30% 30% 20% 50 Phương thức tuyển sinh khác: Sử dụng các chứng chỉ trung học phổ thông quốc tế.
9 QSC 7480104_CLCA Hệ thống thông tin (chất lượng cao) A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 50  
10 QSC 7340122 Thương mại điện tử A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 70  
11 QSC 7340122_CLCA Thương mại điện tử (chất lượng cao) A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 50  
12 QSC 7480201 Công nghệ thông tin A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 100  
13 QSC 7480201_CLCN Công nghệ thông tin (chất lượng cao định hướng Nhật Bản) A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 80  
14 QSC 7480109 Khoa học dữ liệu A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 50  
15 QSC 7480202 An toàn thông tin A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 70  
16 QSC 7480202_CLCA An toàn thông tin (chất lượng cao) A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 90  
17 QSC 7480106 Kỹ thuật máy tính A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 70  
18 QSC 7480106_CLCA Kỹ thuật máy tính (chất lượng cao) A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 80  
19 QSC 7480201_BT Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Phân hiệu ĐHQG-HCM tại Bến Tre) A00, A01, D01 5% 15% 50% 30% 0 70  
20 QSC 7480101_LK Khoa học máy tính (Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City do Đại học Birmingham City cấp bằng) A00, A01, D01 0 0 0 0 100% 60 Phương thức tuyển sinh khác: Xét tuyển theo điều kiện riêng của chương trình.
21 QSC 7480102_LK Mạng máy tính và An toàn thông tin (Chương trình liên kết với Đại học Birmingham City do Đại học Birmingham City cấp bằng) A00, A01, D01 0 0 0 0 100% 60 Phương thức tuyển sinh khác: Xét tuyển theo điều kiện riêng của chương trình.